Nasi ludzie

Magda Wroczyńska

trener, wiceprezes KJ Runowo

Marcin Wroczyński

trener, członek komisji rewizyjnej

Magdalena Jeske

prezes KJ Runowo

Mapa dojazdu

Social media KJ Runowo